Photos of The Yoga Forest (Lake Atitlan, Guatemala)

Volcano Views, The Yoga Forest
Volcano Views, The Yoga Forest

Photo: Bradley Thomas

press to zoom
Shakti Shala View, The Yoga Forest
Shakti Shala View, The Yoga Forest

Photo: Tamia Hurtado

press to zoom
The Yoga Forest Grounds
The Yoga Forest Grounds

Photo: Bradley Thomas

press to zoom
Steps to The Yoga Forest
Steps to The Yoga Forest

Photo: Bradley Thomas

press to zoom
Door to The Yoga Forest
Door to The Yoga Forest

Photo: Tamia Hurtado

press to zoom
Pathways at The Yoga Forest
Pathways at The Yoga Forest

Photo: Bradley Thomas

press to zoom
Yoga at The Yoga Forest
Yoga at The Yoga Forest

Photo: Tamia Hurtado

press to zoom
Shakti Shala, The Yoga Forest
Shakti Shala, The Yoga Forest

Photo: Tamia Hurtado

press to zoom
Shakti Shala, The Yoga Forest
Shakti Shala, The Yoga Forest

Photo: Tamia Hurtado

press to zoom
Swimming at Break
Swimming at Break
press to zoom
Group Yoga, Shakti Shala
Group Yoga, Shakti Shala

Photo: Tamia Hurtado

press to zoom
Local Fisherman
Local Fisherman
press to zoom
Meditation, The Yoga Forest
Meditation, The Yoga Forest

Photo: Tamia Hurtado

press to zoom
Nature Gazing, The Yoga Forest
Nature Gazing, The Yoga Forest

Photo: Tamia Hurtado

press to zoom
Shiva Shala, The Yoga Forest
Shiva Shala, The Yoga Forest

Photo: Tamia Hurtado

press to zoom
Yoga at The Yoga Forest
Yoga at The Yoga Forest

Photo: Tamia Hurtado

press to zoom
Panorama, The Yoga Forest
Panorama, The Yoga Forest

Photo: Tamia Hurtado

press to zoom
Yoga at The Yoga Forest
Yoga at The Yoga Forest

Photo: Tamia Hurtado

press to zoom
Shared Cabana, The Yoga Forest
Shared Cabana, The Yoga Forest

Photo: Bradley Thomas

press to zoom
Natural pathways at The Yoga Forest
Natural pathways at The Yoga Forest

Photo: Bradley Thomas

press to zoom
Shared Cabana, The Yoga Forest
Shared Cabana, The Yoga Forest

Photo: Bradley Thomas

press to zoom
Vegetarian Lunch, The Yoga Forest
Vegetarian Lunch, The Yoga Forest

Photo: Tamia Hurtado

press to zoom
Outdoor Cafe, The Yoga Forest
Outdoor Cafe, The Yoga Forest

Photo: Bradley Thomas

press to zoom
Vegetarian Lunch, The Yoga Forest
Vegetarian Lunch, The Yoga Forest

Photo: Tamia Hurtado

press to zoom
Shared Cabana, The Yoga Forest
Shared Cabana, The Yoga Forest

Photo: Bradley Thomas

press to zoom
Private Room, The Yoga Forest
Private Room, The Yoga Forest

Photo: Tamia Hurtado

press to zoom
Shared Loft, The Yoga Forest
Shared Loft, The Yoga Forest

Photo: Bradley Thomas

press to zoom
Solar Shower, The Yoga Forest
Solar Shower, The Yoga Forest

Photo: Bradley Thomas

press to zoom
Shower View, The Yoga Forest
Shower View, The Yoga Forest

Photo: Bradley Thomas

press to zoom
Bathroom View, The Yoga Forest
Bathroom View, The Yoga Forest

Photo: Bradley Thomas

press to zoom